Landbouwdrainage

Wij leggen al meer dan 40 jaar drainage.  Drainage is bedoeld om draagkracht en daarmee de begaanbaarheid van een perceel te vergroten. Met drainage is het grondwaterpeil te verlagen waardoor de bodem meer water kan verdragen tijdens hevige buien, voor het verzadigd is. Deze leggen wij met een lasergestuurde drainagemachine.

Voor het aanleggen wordt bekeken op welke diepte, hoe dicht bij elkaar en in welke richting de drainage aangelegd kan worden. Drainage kan gelegd worden met verschillende omhullingen, nl. glasas/drainzand of PP kunststofvezelomhulling.
Drainage kan uitmonden in een sloot die langs een perceel ligt, maar ook in een hoofd-of verzameldrain. De drainage wordt dan met T-stukken of doorspuitputten op de hoofddrain aangesloten. De hoofddrain kan dan  verderop in een sloot of beek uitmonden.       https://youtu.be/2wi7ef6AN_s

Bent u voornemens om drainage op uw perceel aan te leggen, of doet zich een probleem voor, neem vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag langs om u van advies te dienen.

 Sportveldendrainage

Ook leggen wij drainage op sportvelden en golfbanen ed.

Het doel hiervan is om oppervlaktewater zo snel mogelijk af te voeren. De sleuven worden dan afgevuld met drainagezand(goed waterdoorlatend zand). Dit kan op zowel nieuwe velden, te renoveren velden, als bestaande velden die intact blijven. Alleen de sleuven dienen dan opnieuw ingezaaid te worden.

Onderhoud van drainage

Na de aanleg van de drainage is het  zaak dat deze  in goede conditie blijft. Afhankelijk van de grondsoort zal enig onderhoud van de drains noodzakelijk zijn.

De regelmaat van reinigen is sterk afhankelijk van de grondsoort, vooral bij ijzerhoudende grond zal het waterafvoerend vermogen van de drains  afnemen. Het reinigen kan gebeuren met een drainspuit. Met een slang van ruim 300 meter met een spuitkop kan de drain vanuit de sloot of de put doorgespoten worden, waarbij verontreinigingen losgespoten en  naar buiten gehaald worden.

Meer weten over
Drainage

Neem contact op