Diepploegen kan 2 functies hebben nl. mengen van de grond voor een betere doorlaatbaarheid en tevens storende lagen doorbreken, of het bovenhalen van schralere grond die daarna afgeschoven wordt bij de egalisatie van het perceel. De betere bovenlaag blijft dan op de plek.

Meer weten over
Diepploegen

Neem contact op