Coöperatieve Werktuigen Vereniging Barlo en omstreken U.A is een vereniging die tot doel heeft om machines en mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten ten behoeve van de klanten, in zowel agrarisch werk als drainage, grondwerk, cultuurtechnisch werk en landbouwmechanisatie.

Hiervoor is er een BV opgericht die met vakkundig personeel de werkzaamheden verrichten.

De dagelijkse leiding is in handen van een managementteam.

Door de leden is een bestuur gekozen die het organisatiebeleid vaststelt, rekening houdend met procedures, regelingen en wettelijke bepalingen, gericht op een goede en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

Minimaal 1 keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarbij de leden hun inbreng kunnen laten horen.

Het bestuur bestaat uit 5 personen die allen een agrarisch bedrijf hebben.

Via een rooster van aftreden treedt er jaarlijks een bestuurslid af of is eventueel voor maximaal nog één termijn herkiesbaar.

Het bestuur verdeelt onderling de functies van voorzitter, secretaris en algemeen adjunct.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Mark Ormel, voorzitter

Jolanda Kemink, secretaris

Martin van Schijndel, bestuurslid

Harry Grevers, bestuurslid

Ronnie Tolkamp, bestuurslid

Meer weten over
CWV Barlo e.o. UA

Neem contact op