Transport van mest doen we met twee 27 m3 Jako tanks voorzien van een monster-  en weeginstallatie en GPS zodat de mest volgens de regels getransporteerd kan worden.

Voor het bemesten van grasland hebben we 3 Vervaet 3-wielers met Vredo zodenbemesters van 7.20 tot 8.70 meter breed. 1 Vervaet 3-wieler is uitgerust met een NIR sensor. Deze kan tijdens het bemesten het volume en het  drogestof-, stikstof-, fosfaat en kaliumgehalte meten.  Men kan dan “op maat” bemesten.

Voor het aanwenden van mest op bouwland kunnen we hier ook bouwlandinjekteurs achter hangen. Ook kunnen we dit verrichten met een van de twee 27 m3 transporttanks. Deze is uitgerust met een hefinrichting met bouwlandinjekteur.

Vaste mest kunnen we vervoeren met een containercarrier, voorzien van GPS, met containers tot 40 m3.

Voor het strooien van vaste  mest hebben we een Bergmann schotelstrooier en 2 schuitemaker walsstrooiers.

Ook kunnen wij u compost/zeefgrond leveren en uitstrooien. Omdat er weinig organisch materiaal zoals stromest of gewasresten op een perceel achterblijven, loopt het organisch gehalte in de grond hard terug. Geregeld een hoeveelheid zeefgrond aanbrengen op een perceel is goed voor verhoging van het organisch stofgehalte van de grond, wat weer een gunstig effect heeft op bodemleven, draagkracht en waterhuishouding(doorlaatbaarheid).

Tevens  leveren wij kalk  voor de juiste Ph van de grond. Dit kan zowel droge als natte kalk zijn.

Kunstmest kunnen we voor u strooien met een Rauch Axis kunstmeststrooier, en een trekker voorzien van GPS, voor een zeer goed resultaat.

Meer weten over
Bemesting

Een gespecialiseerd team staat voor u klaar!

neem contact met ons op