Precisielandbouw is het toverwoord voor de moderne akkerbouwer en veehouder.

Want met een verdere verscherping van regelgeving, een groeiende vraag naar duurzame teelt en marges  die steeds verder onder druk komen te staan is het zaak om  het maximale uit de akkers te halen met minimale middelen.

Om data goed in beeld te krijgen is er maar  1 methode: van boven af bekijken.

Wij maken dit voor u mogelijk door:

*Meerdere metingen in 1 vlucht.

*In house dataverwerking.

*Taakkaart voor precisielandbouw.

*Gediplomeerde piloten.

Werkwijze:

1)Alvorens er een scan kan worden uitgevoerd maken wij een vluchtplan voor het te scannen perceel.

2)Als het vluchtplan gereed is kan er gevlogen en gescand worden. De drone wordt handmatig gelanceerd en landt op een vooraf ingestelde plek.

3)Na de vlucht worden de data geexporteerd en worden hiervan gewaskaarten gemaakt.

4)Van deze kaarten kan een taakkaart gemaakt worden welke te koppelen is aan uw administratie en aan machines/werktuigen die voorzien zijn van GPS.

Wij zijn aangesloten bij Dronewerkers, het platform voor de moderne akkerbouwer en veehouder.

Meer weten over
Precisielandbouw

Neem contact op